Здраве

Високо кръвно: АСЕ инхибитори или АРБ блокери?

Клиничен въпрос

В кои клинични ситуации ангиотензин-рецепторните блокери (АРБ) са за предпочитане пред инхибиторите на ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕ)?

Отговор, основан на доказателства

АСЕ-инхибиторите трябва да се използват при пациенти с хипертония, тъй като намаляват смъртността поради всички причини, докато АРБ не го правят. (Основателност на препоръката, въз основа на мета-анализ.) АРБ са за предпочитане при пациенти, които имат нежелани реакции към АСЕ инхибиторите. (въз основа на мета-анализ.) АРБ причиняват по-малко кашлица от АСЕ-инхибиторите и вероятността пациентите да спрат приема на АРБ поради нежелани ефекти е по-малка. АСЕ инхибиторите и АРБ могат да се използват при пациенти със съдови заболявания или захарен диабет с увреждане на крайните органи, тъй като водят до еднакво намаляване на смъртността и хоспитализациите. (Bъз основа на рандомизирано контролирано проучване )

Резюме на доказателствата

В метаанализ от 2012 г. на 20 клинични изпитвания, включващи 158 998 пациенти, е разгледан ефектът на АСЕ инхибиторите и АРБ при пациенти с хипертония.1 АСЕ инхибиторите намаляват смъртността по всички причини (съотношение на риска [СР] = 0,90; 95% доверителен интервал [ДИ], 0,84 до 0,97; P = .004), докато АРБ не намаляват (СР = 0,99; 95% ДИ, 0,94 до 1,04; P = .683).

В мета-анализ от 2012 г. на 12 рандомизирани контролирани изпитвания е оценена поносимостта на ARBs при пациенти с предишна непоносимост към АСЕ-инхибитори поради кашлица, ангиоедем/анафилаксия, хипотония, бъбречна дисфункция и хиперкалиемия.2 При пациентите, получаващи ARBs, вероятността да имат кашлица е по-малка (относителен риск [ОР = 0,37; 95% ДИ, 0,28 до 0,48) в сравнение с тези, получаващи АСЕ-инхибитори. Рискът от хипотония (RR = 2,63; 95% ДИ, 1,77 до 3,92), бъбречна дисфункция (ОР = 2,07; 95% ДИ, 1,45 до 2,95) и хиперкалиемия (RR = 3,37; 95% ДИ, 1,60 до 7,11) е по-висок сред получаващите АРБ в сравнение с плацебо, но не е съобщен за получаващите АСЕ-инхибитори.

Две рандомизирани контролирани изпитвания и един мета-анализ оценяват безопасността на ARB при пациенти с ангиоедем, предизвикан от АСЕ-инхибитор.3-5 Първото рандомизирано контролирано изпитване включва 75 пациенти, които са преустановили приема на АСЕ-инхибитори поради ангиоедем или анафилаксия.3 Пациентите са рандомизирани на 80 mg телмисартан (Micardis) или плацебо. Един пациент, който е получавал плацебо, е развил рецидив на ангиоедем. Второто рандомизирано контролирано изпитване включва 39 пациенти, които са имали сърдечна недостатъчност и ангиоедем при употреба на АСЕ инхибитор; те са били рандомизирани на 32 mg кандесартан (Atacand) дневно или плацебо.4 Трима пациенти, получаващи кандесартан (7,7%), са развили ангиоедем. Мета-анализът включва три проучвания, които оценяват риска от повторна поява на ангиоедем при употребата на АРБ при 71 пациенти с предишен ангиоедем, предизвикан от АСЕ инхибитор.5 Осем пациенти, получавали АРБ (11,2 %), са развили повторна поява на ангиоедем.

Двойно сляпо рандомизирано контролирано изпитване, включващо 25 620 пациенти със съдови заболявания или диабет с увреждане на крайните органи, сравнява три групи: пациенти, получаващи само рамиприл (Altace), само телмисартан или комбинация от двете.6 Съставните първични резултати са еквивалентни в групите с телмисартан и рамиприл (ОР = 1,01; 95% CI, 0,94 до 1,09), но комбинираната терапия води до по-висока смъртност. Резултатите включват смърт от сърдечносъдово заболяване, инфаркт на миокарда или инсулт и хоспитализация поради застойна сърдечна недостатъчност. Пациентите, получаващи телмисартан, са имали по-малко кашлица (1,1% спрямо 4,2%; Р < .001) и ангиоедем (0,1% спрямо 0,3%; Р = .01), но повече хипотония (2,6% спрямо 1,7%; Р < .001) в сравнение с тези, получаващи рамиприл. Честотата на бъбречно увреждане (ОР = 1,04; 95% CI, 0,96 до 1,14) и синкоп (ОР = 1,27; P = .49) е била еквивалентна при лекуваните с телмисартан или рамиприл.

Препоръки от други страни

Осмият съвместен национален комитет препоръчва АСЕ инхибиторите като възможност за първоначално лечение на хипертония при пациенти, които не са чернокожи, и препоръчва или АСЕ инхибитор, или ARB при пациенти с хронично бъбречно заболяване.7 Националният институт за здравеопазване и високи постижения в областта на грижите препоръчва АСЕ инхибиторите като терапия от първа линия за намаляване на кръвното налягане при пациенти с диабет тип 2, но лекарите могат да ги заменят с ARB, ако пациентът не понася АСЕ инхибиторите (освен при хиперкалиемия или бъбречна дисфункция).

Извод

И двата вида инхибитори са се доказали като ефективни лекарства за лечение на хипертония, като основната разлика е че АСЕ инхибиторите, поради комбинираният си прoцес на действие са по-ефективни в свалянето на високото кръвно налягане и в намаляване на случайте на инфаркт, но имат и по-голям профил на страничните реакции, за разлика от ARB инхибиторите, разполагащи с по-малък профил на ефективност, но и странични ефекти.

Related posts

Множествена склероза, симптоми и лечение

admin

Гръбначно-мускулна атрофия, диагностициране и анализ

admin

5 ценни препоръки от зъболекар за здравето на децата

admin

Диастолично кръвно налягане: Колко ниско е твърде ниско?

admin

Внимание! Често предписвани кортикостероиди водят до слепота.

admin

10 ефективни начина сами да понижите високото си кръвно

admin

Leave a Comment