Здраве

Високо кръвно: АСЕ инхибитори или АРБ блокери?

Клиничен въпрос

В кои клинични ситуации ангиотензин-рецепторните блокери (АРБ) са за предпочитане пред инхибиторите на ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕ)?

Отговор, основан на доказателства

АСЕ-инхибиторите трябва да се използват при пациенти с хипертония, тъй като намаляват смъртността поради всички причини, докато АРБ не го правят. (Основателност на препоръката, въз основа на мета-анализ.) АРБ са за предпочитане при пациенти, които имат нежелани реакции към АСЕ инхибиторите. (въз основа на мета-анализ.) АРБ причиняват по-малко кашлица от АСЕ-инхибиторите и вероятността пациентите да спрат приема на АРБ поради нежелани ефекти е по-малка. АСЕ инхибиторите и АРБ могат да се използват при пациенти със съдови заболявания или захарен диабет с увреждане на крайните органи, тъй като водят до еднакво намаляване на смъртността и хоспитализациите. (Bъз основа на рандомизирано контролирано проучване )

Резюме на доказателствата

В метаанализ от 2012 г. на 20 клинични изпитвания, включващи 158 998 пациенти, е разгледан ефектът на АСЕ инхибиторите и АРБ при пациенти с хипертония.1 АСЕ инхибиторите намаляват смъртността по всички причини (съотношение на риска [СР] = 0,90; 95% доверителен интервал [ДИ], 0,84 до 0,97; P = .004), докато АРБ не намаляват (СР = 0,99; 95% ДИ, 0,94 до 1,04; P = .683).

В мета-анализ от 2012 г. на 12 рандомизирани контролирани изпитвания е оценена поносимостта на ARBs при пациенти с предишна непоносимост към АСЕ-инхибитори поради кашлица, ангиоедем/анафилаксия, хипотония, бъбречна дисфункция и хиперкалиемия.2 При пациентите, получаващи ARBs, вероятността да имат кашлица е по-малка (относителен риск [ОР = 0,37; 95% ДИ, 0,28 до 0,48) в сравнение с тези, получаващи АСЕ-инхибитори. Рискът от хипотония (RR = 2,63; 95% ДИ, 1,77 до 3,92), бъбречна дисфункция (ОР = 2,07; 95% ДИ, 1,45 до 2,95) и хиперкалиемия (RR = 3,37; 95% ДИ, 1,60 до 7,11) е по-висок сред получаващите АРБ в сравнение с плацебо, но не е съобщен за получаващите АСЕ-инхибитори.

Две рандомизирани контролирани изпитвания и един мета-анализ оценяват безопасността на ARB при пациенти с ангиоедем, предизвикан от АСЕ-инхибитор.3-5 Първото рандомизирано контролирано изпитване включва 75 пациенти, които са преустановили приема на АСЕ-инхибитори поради ангиоедем или анафилаксия.3 Пациентите са рандомизирани на 80 mg телмисартан (Micardis) или плацебо. Един пациент, който е получавал плацебо, е развил рецидив на ангиоедем. Второто рандомизирано контролирано изпитване включва 39 пациенти, които са имали сърдечна недостатъчност и ангиоедем при употреба на АСЕ инхибитор; те са били рандомизирани на 32 mg кандесартан (Atacand) дневно или плацебо.4 Трима пациенти, получаващи кандесартан (7,7%), са развили ангиоедем. Мета-анализът включва три проучвания, които оценяват риска от повторна поява на ангиоедем при употребата на АРБ при 71 пациенти с предишен ангиоедем, предизвикан от АСЕ инхибитор.5 Осем пациенти, получавали АРБ (11,2 %), са развили повторна поява на ангиоедем.

Двойно сляпо рандомизирано контролирано изпитване, включващо 25 620 пациенти със съдови заболявания или диабет с увреждане на крайните органи, сравнява три групи: пациенти, получаващи само рамиприл (Altace), само телмисартан или комбинация от двете.6 Съставните първични резултати са еквивалентни в групите с телмисартан и рамиприл (ОР = 1,01; 95% CI, 0,94 до 1,09), но комбинираната терапия води до по-висока смъртност. Резултатите включват смърт от сърдечносъдово заболяване, инфаркт на миокарда или инсулт и хоспитализация поради застойна сърдечна недостатъчност. Пациентите, получаващи телмисартан, са имали по-малко кашлица (1,1% спрямо 4,2%; Р < .001) и ангиоедем (0,1% спрямо 0,3%; Р = .01), но повече хипотония (2,6% спрямо 1,7%; Р < .001) в сравнение с тези, получаващи рамиприл. Честотата на бъбречно увреждане (ОР = 1,04; 95% CI, 0,96 до 1,14) и синкоп (ОР = 1,27; P = .49) е била еквивалентна при лекуваните с телмисартан или рамиприл.

Препоръки от други страни

Осмият съвместен национален комитет препоръчва АСЕ инхибиторите като възможност за първоначално лечение на хипертония при пациенти, които не са чернокожи, и препоръчва или АСЕ инхибитор, или ARB при пациенти с хронично бъбречно заболяване.7 Националният институт за здравеопазване и високи постижения в областта на грижите препоръчва АСЕ инхибиторите като терапия от първа линия за намаляване на кръвното налягане при пациенти с диабет тип 2, но лекарите могат да ги заменят с ARB, ако пациентът не понася АСЕ инхибиторите (освен при хиперкалиемия или бъбречна дисфункция).

Извод

И двата вида инхибитори са се доказали като ефективни лекарства за лечение на хипертония, като основната разлика е че АСЕ инхибиторите, поради комбинираният си прoцес на действие са по-ефективни в свалянето на високото кръвно налягане и в намаляване на случайте на инфаркт, но имат и по-голям профил на страничните реакции, за разлика от ARB инхибиторите, разполагащи с по-малък профил на ефективност, но и странични ефекти.

Related posts

Какво е усещането да имаш COVID-19 и кога трябва да потърся помощ?

admin

Диастолично кръвно налягане: Колко ниско е твърде ниско?

admin

Внимание! Често предписвани кортикостероиди водят до слепота.

admin

10 ефективни начина сами да понижите високото си кръвно

admin

Всичко, което трябва да знаете за диабета

admin

Множествена склероза, симптоми и лечение

admin

Leave a Comment